Kepegawaian

PERSONALIA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN

Nama                                    : ABDULLAH, S.Ag. M.Si.
NIP                                         : 196904161996031003
Kelahiran                             : Pamekasan, 16 April 1969
Pangkat Golongan           : Penata Tk. I /IIId
Jabatan                                : Kepala
Menjabat di Kantor ini   : 01 Agustus 2009

Nama                                    : H. ABDUL WAFI, S.Ag. M.Si.
NIP                                         : 197410282000031001
Kelahiran                             : Pamekasan, 28 Oktober 1974
Pangkat Golongan           : Penata   /IIIc
Jabatan                                : Penghulu
Menjabat di Kantor ini   : 05 Oktober 2009

Nama                                    : SYAIFUDDIN ZUHRI
NIP                                         : 195912311988031031
Kelahiran                             : Pamekasan, 31 Desember 1959
Pangkat Golongan           : Pengatur Tk. I /IId
Jabatan                                : Staf
Menjabat di Kantor ini   : 05 Oktober 2009

Nama                                    : Hj. NORA HIDAYATIN, S.HI.
NIP                                         : 198303162009102010
Kelahiran                             : Pamekasan, 16 Maret 1983
Pangkat Golongan           : Penata MudaI /IIIa
Jabatan                                : Penyuluh Agama Islam
Menjabat di Kantor ini   : 17 Mei 2010

Nama                                    : TAUFIQURRAHMAN, SP.
NIP                                         : –
Kelahiran                             : Sumenep, 24 Nopember 1980
Pangkat Golongan           : –
Jabatan                                : Tenaga Honorer
Menjabat di Kantor ini   : 01 Maret 2007